Relatietherapie

Soms lukt het niet meer! Dan heb je het gevoel dat dit het niet was, wat je destijds toen je deze relatie begon, ervan verwachtte.
We voelen ons niet meer begrepen, leven naast elkaar door, zijn nog wel samen maar vaak betekent dat alleen maar elkaar zoveel mogelijk negeren of een constante strijd aangaan waarbij we geen van beiden ons goed voelen. Indien je het gevoel hebt je in deze toestand te bevinden dan lijkt het tijd om een van de volgende drie therapeutische benaderingen te overwegen:

Individuele Begeleiding

Begeleiding van één van de partners in een relatie waar zich problemen voordoen. In tegenstelling van wat vaak beweerd wordt is het perfect mogelijk om de relatie te verbeteren door met één van de partners te werken. Bedenk even het volgende: een goede relatie is meestal het gevolg van de juiste manier van communiceren met elkaar. Wanneer één van de twee partners op een bepaald moment stopt met, op de verkeerde manier te communiceren, gaat dat ongetwijfeld de communicatie verbeteren en daardoor op termijn de relatie. Heel vaak merk je dan dat de andere partner die aanvankelijk niet openstaat voor een therapeutische benadering (m.a.w. niet meer wil investeren in de relatie) plots toch bereid is mee, in therapie te gaan. Op zijn minst gaat de therapeutisch begeleide partner op een gunstige manier de communicatie binnen de relatie leren sturen, zodanig dat de relatie weer bevredigend wordt.
Of bel me op 0473849577

Partner Begeleiding

Wanneer twee partners besluiten, beiden oprecht te willen werken aan de relatie (d.w.z. wanneer niet een van de twee een ‘verborgen agenda’ heeft) is het ALTIJD mogelijk een vastgelopen relatie weer op gang te trekken.

In relatiebegeleiding leren we vooral beide partners assertief te zijn.
Dit betekent:

  • Opkomen voor jezelf
  • Rekening houdend met de andere partij
  • Uiteindelijk wanneer je partner gelukkig is dan maakt dat jezelf ook gelukkig.
  • We leren dat bomen niet groeien in elkanders schaduw, en we regelmatig elkaar de ruimte moeten gunnen. Kostbaar en fijn droog wit zand glijdt tussen je vingers door als je het met je vingers probeert te omklemmen.
  • Tegelijkertijd leren we weer genieten van elkaars aanwezigheid, en weer samen dingen doen die we beiden leuk vinden.
  • We leren weer zorgen voor de invulling van elkaars wensen, verlangens, behoeften, en begeerten op zowel fysiek als geestelijk vlak. Dit met veel respect voor elkaars grenzen en beperkingen.
Of bel me op 0473849577

Scheiding Begeleiding

Hoewel we geloven dat het meestal mogelijk is een gestrande relatie weer vlot te trekken, zijn we ook niet blind voor het feit dat soms voor één of beide partners de relatie definitief voorbij is. Vaak is dit een pijnlijke realiteit maar in liefde en relatie telt nu eenmaal het laagste bod, d.w.z. hoe graag wij ook zouden willen, wanneer de andere partij echt niet meer wil, is de relatie voorbij.

Dan nog is het vaak heel verstandig deze relatie in sereniteit en met veel mededogen voor de andere te ontbinden, er is immers steeds bij beiden een stukje rouwverwerking.

Partir c’est mourir un peu!

In het scheidingsproces is het moreel en zelfs financieel van het grootste belang, met veel aandacht voor de juiste communicatie de zaken af te ronden. Iedereen kent uit zijn omgeving meerdere gevallen van nodeloze kostelijke en bijzonder, moreel pijnlijke vechtscheidingen. Het is dan ook helemaal niet onverstandig je bij deze moeilijke taak te laten begeleiden door een ervaren therapeut.

Eigenaardig genoeg verliep in een aantal gevallen in het verleden, deze bespreking communicatief zo goed dat koppels uiteindelijk besloten over te gaan naar relatietherapie, wat natuurlijk geen probleem is.

Wij kunnen u helpen met het opstellen van een ontwerp EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) en werken daarvoor nauw samen met een notaris, en enkele juridische raadgevers.

Op deze wijze hielpen we in het verleden reeds heel wat mensen hun relatie op serene en wettelijk goed onderbouwde basis te ontbinden.