Individuele therapie

De inhoud van de therapie wordt per individu bekeken. Onze therapie is gericht op een zo groot mogelijke geestelijke gezondheidswinst en tevreden behandelresultaat van de patiënt. Daarbij staan continuïteit en doelmatigheid van de geleverde zorg en begeleiding en ondersteuning van de patiënt centraal.

De therapie wordt aangepast aan de wensen, mogelijkheden en behoeften van de patiënt die worden vastgelegd bij intake met het opstellen van een therapeutisch behandelplan.

Overmatige Stress

We spreken van Overmatige Stress wanneer er een onbalans is tussen, draagkracht en draaglast.

Een goede balans tussen lichaam en geest is noodzakelijk om op een adequate wijze te reageren op stress. Het tijdig signaleren van -langdurige- stress is noodzakelijk om stress te doorbreken. Indien dit niet lukt, neemt de kans op bijvoorbeeld een depressie toe. Overmatige stress of veel spanningsklachten kunnen zich op diverse manieren uiten: hoofdpijn, erg moe zijn, maagklachten, schouderpijn of rusteloosheid. Het is van belang om tijdig iets aan deze klachten te doen, en professionele hulp in te schakelen vooraleer zich erger voordoet.
Of bel me op 0473849577

Angsten

Existentiële angsten zijn onbestemde angsten waarmee mensen soms kampen en waarvoor ze zelf vaak geen uitleg hebben, vaak vindt deze angst zijn oorsprong in het verleden van het individu, en is de oplossing hiervan met professionele hulp op zoek te gaan naar de oorzaken van deze angst.

Een Fobie is een psychische aandoening waarbij iemand, om doorgaans onduidelijke redenen, een ziekelijke angst ontwikkelt voor specifieke zaken of situaties. Deze angst staat niet in verhouding tot de reële bedreiging die van de situatie of het object uitgaat en de lijder is zich hiervan goed bewust

Of bel me op 0473849577

Depressie

Het is een vaak onderkend en onbegrepen probleem, zelfs in de onmiddellijke sociale omgeving zoals in het gezin of op het werk. Depressie wordt vaak medicamenteus behandeld en aanvankelijk is dat een goede benadering, toch geloven wij, dat dit alleen niet voldoende is. Bovendien leidt langdurend gebruik van deze medicatie tot afhankelijkheid en steeds toenemend gebruik van deze middelen met alle negatieve gevolgen.
Wij hebben de ervaring dat de oorzaken van depressie te maken hebben met het “ZIJN” van de mens: de gevoeligheid waarmee hij of zij op deze aarde gekomen is. Met deze gevoeligheid komt de mens in een zekere context terecht, het gezin, de school, vriendenkring, de partner(s), werkomgeving enz. Waar er al of niet begrip geweest is voor deze gevoeligheid. We kunnen deze omgeving, het milieu waarin we leven niet of slechts weinig veranderen. We kunnen enkel onszelf beter leren kennen en met deze zelfkennis anders leren omgaan met die omgeving, met meer mildheid en aandacht voor onszelf.

Burn-Out

Iedereen heeft wel eens het gevoel zijn best te doen, maar niet vooruit te komen. Vaak wordt zo een dag omschreven als een “baaldag”. Mensen met een Burn Out hebben dat, dag na dag en in een extreme vorm. Hoe harder ze proberen om oplossingen te zoeken en hoe meer ze proberen die plannen uit te voeren, hoe dieper ze in een toestand verzeild geraken van uitputting en vermoeidheid. Dit kan zelfs zo ver gaan dat het idee te ‘moeten‘ leven op zich al teveel wordt. Soms raken mensen zodanig in een spiraal van stress en piekeren om de ultieme manier te vinden om te ontstressen dat een mentale crash onafwendbaar is.
De oplossing van dit probleem ligt weer bij de mens zelf. Ergens op zijn levenspad heeft deze mens zichzelf de eigenschap aangeleerd om zich extreem verantwoordelijk te voelen voor zijn omgeving en de problemen die zich in zijn leven voordoen aan te pakken zonder de nodige ‘zelfzorg’. Het is dan ook de juiste weg om hiernaar op zoek te gaan en zo de juiste inzichten te verwerven over zijn eigen gedragingen. Waar hij deze in zijn eigen context het gezin, de school, vriendenkring, de partner(s), werkomgeving enz. opgepikt heeft en wat hij in de toekomst kan ondernemen om zelfzorgzamer te zijn.
Mensen met een Burn Out moeten leren zelfzorgzamer te zijn, dit door de juiste inzichten te verwerven in hun eigen functioneren, hun gedragingen en op zoek te gaan naar, waar in hun context ze deze gedragingen opgepikt hebben. Pas als je inzichten krijgt in het “waarom” van je gedrag, kan je deze gedragingen effectief veranderen.
Of bel me op 0473849577