Depressie

Het is een vaak onderkend en onbegrepen probleem, zelfs in de onmiddellijke sociale omgeving zoals in het gezin of op het werk. Depressie wordt vaak medicamenteus behandeld en aanvankelijk is dat een goede benadering, toch geloven wij, dat dit alleen niet voldoende is. Bovendien leidt langdurend gebruik van deze medicatie tot afhankelijkheid en steeds toenemend gebruik van deze middelen met alle negatieve gevolgen.
Wij hebben de ervaring dat de oorzaken van depressie te maken hebben met het “ZIJN” van de mens: de gevoeligheid waarmee hij of zij op deze aarde gekomen is. Met deze gevoeligheid komt de mens in een zekere context terecht, het gezin, de school, vriendenkring, de partner(s), werkomgeving enz. Waar er al of niet begrip geweest is voor deze gevoeligheid. We kunnen deze omgeving, het milieu waarin we leven niet of slechts weinig veranderen. We kunnen enkel onszelf beter leren kennen en met deze zelfkennis anders leren omgaan met die omgeving, met meer mildheid en aandacht voor onszelf.
Of bel me op 0473849577