Angsten

Existentiële angsten zijn onbestemde angsten waarmee mensen soms kampen en waarvoor ze zelf vaak geen uitleg hebben, vaak vindt deze angst zijn oorsprong in het verleden van het individu, en is de oplossing hiervan met professionele hulp op zoek te gaan naar de oorzaken van deze angst.

Een Fobie is een psychische aandoening waarbij iemand, om doorgaans onduidelijke redenen, een ziekelijke angst ontwikkelt voor specifieke zaken of situaties. Deze angst staat niet in verhouding tot de reële bedreiging die van de situatie of het object uitgaat en de lijder is zich hiervan goed bewust

 

Of bel me op 0473849577