Overmatige Stress

We spreken van Overmatige Stress wanneer er een onbalans is tussen, draagkracht en draaglast.

Draagkracht = Wat kunnen mijn schouders aan, op dit ogenblik in mijn leven.

Draaglast = Wat komt er op dit ogenblik zoal op mijn schouders terecht.

Een goede balans tussen lichaam en geest is noodzakelijk om op een adequate wijze te reageren op stress. Het tijdig signaleren van -langdurige- stress is noodzakelijk om stress te doorbreken. Indien dit niet lukt, neemt de kans op bijvoorbeeld een depressie toe. Overmatige stress of veel spanningsklachten kunnen zich op diverse manieren uiten: hoofdpijn, erg moe zijn, maagklachten, schouderpijn of rusteloosheid. Het is van belang om tijdig iets aan deze klachten te doen, en professionele hulp in te schakelen vooraleer zich erger voordoet.
Of bel me op 0473849577